Fordelingsnøkler

En gjennomgang av hvordan man administrerer fordelingsnøkler.

Fordelingsnøklene styrer hvor mye av lærlingtilskuddet som går til kontor, og hvor mye som går til bedrift. Dersom man ikke selv har satt noen fordeling, vil OLKWEB bruke 50/50 som utgangspunkt.

Obs. Fordelingsnøklene tar utgangspunkt i månedsbeløpet, og ikke halvårlig. Setter man feks en fastfordelingsnøkkel på 2000kr til bedrift/kontor, gjelder dette for beløpet per måned. Om lærlingen har 6 måneder i perioden blir det da 12000kr til bedrift/kontor.

Det er mulig å sette egne fordelingsnøkler per bedrift, om det er ønskelig. Se dette lengre nede i veiledningen.

Du finner fordelingsnøklene ved å klikke på "Tilskuddsmeny", og velge "Fordeling".

Inne på fordelingen, ser du nåværende periode, med start- og sluttdato (evt "løpende" dersom ikke sluttdato er satt.)

Endre eller legge til ny fordelingsnøkkel

Dersom du ønsker å endre den nåværende perioden velger du å klikke på hamburdermenyen, og velge "Endre periode". Dersom du ønsker å opprette en ny periode velger du "Ny periode" og deretter "Ny kontorperiode" (merk; husk å avslutte eksisterende periode før det opprettes ny, slik at de ikke overlapper):

Som du ser kan du redigere både start og sluttdato for fordelingsnøklene. Dersom fordelingsnøkkelen endres bør det opprettes en ny periode, for at tidligere tilskuddsperioder blir stående med rett fordeling.

Det er mulig å styre fordelingen i både prosent, eller fast beløp til fordeling, og på basis 1 og basis 2 lærlinger. I tillegg kan man styre dette så eventuelle ikke-medlemsbedrifter har andre fordelinger.

Dersom man velger fast beløp til fordeling vil bedriften få X antall kroner, og kontoret vil få det resterende.

Egen fordelingsnøkkel per bedrift

Dersom én eller flere bedrifter skal ha en annen fordelingsnøkkel enn de som gjelder for "alle" kan det gjøres på følgende måte;

Fremfor å redigere eksisterende periode, velger man "Ny periode" og deretter "Ny bedriftsperiode".

Da vil man få opp en boks som illustrert under:

Her kan du styre start- og sluttdato for fordelingen, samt at du i "Bedrift"-boksen har mulighet til å bla (og søke) opp den aktuelle bedriften som skal ha denne fordelingen. Videre kan du sette fordeling i prosent, eller fast som vanlig - og lagre.

Denne fordelingen vil da overstyre den eksisterende fordelingsnøkkelen som er satt på kontoret, men kun på den gitte bedriften.

Last updated