Tilskudd - ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Feil beløp på noen lærlinger

I noen tilfeller er feil beløp på kun noen lærlinger, selv om de har akkurat like mange måneder i perioden og samme basis og fordeling.

Dette skyldes gjerne "Annen godskriving". Dersom man registrerer inn "Annen godskriving" og har på innstillingen som sier at godskriving skal ha betydning på tilskuddet, vil det forventede beløpet justere seg basert på antall måneder av annen godskriving.

Løsningen vil være 1) enten slå av innstillingen, 2) fjerne annen godskriving eller 3) føre antall måneder med godskriving i tekstfeltet, fremfor månedsfeltet. Så fort man fjerner månedene med annen godskriving vil man da se at beløpet justerer seg.

Feil historikk, lærlingen har hatt læreløp i annen bedrift - tilskuddet er borte

Dersom lærlingen har begynt et nytt læreløp, men man kun har endret informasjonen (læretid, bedrift o.l.) på profilen til vedkommende til å være for det nye læreløpet vil tilskuddet bli feil. Når man flytter på læretiden vil dette spille inn på tilskuddet. For alle som begynner et nytt læreløp anbefaler vi å følge veiledningen som du finner her, for hvordan lage ny kontrakt på lærlingen. Da vil tilskuddet bli riktig for periodene h*n har hatt, og har.

Last updated