Hente nye læreplaner

Hvordan hente de nye læreplanene i Olkweb.
De nye lærefagene ligger tilgjengelig i Olkweb på helt lik måte som de eldre. Men man ser forskjell på læreplankoden og ofte på navngivningen til planen.
Eks. eldre imot en ny plan (Helsearbeiderfaget):
Før fagfornyelsen - HEA3-02: Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift
Etter fagfornyelsen - HEA03-03: Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget