Hente nye læreplaner

Hvordan hente de nye læreplanene i Olkweb.

De nye lærefagene ligger tilgjengelig i Olkweb på helt lik måte som de eldre. Men man ser forskjell på læreplankoden og ofte på navngivningen til planen.

Eks. eldre imot en ny plan (Helsearbeiderfaget):

Før fagfornyelsen - HEA3-02: Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Etter fagfornyelsen - HEA03-03: Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget

Last updated