Dokumentering som lærling

Viser hvordan lærlingenes dokumentasjonflyt er.

Lærlinger kan dokumentere på to forskjellige måter via OLKWEB.

Dokumentering rett fra dashbord

Når man er innlogget som lærling vil førstesiden vise en graf med oversikt over antall dokumentasjoner siste 30 dagene. Det er en innstilling på dette, som gjør at man kan slå den av om man ønsker det. Det er dere som konsulenter som styrer dette, og det påvirker alle lærlinger på hele installasjonen deres. Det er standard slått på.

Ved å klikke på "+ Ny dokumentasjon" vil de kunne skrive inn tekst, laste opp vedlegg og sette dato for sin dokumentasjon. Deretter velger man "Lagre".

Når de velger "Lagre" blir de tatt til et nytt vindu, hvor man kan hekte på hvilke læreplanmål dokumentasjonen er knyttet mot.

Her kan de velge ett eller flere kompetanse- og delmål som dokumentasjonen er knyttet mot. Dette gjør de ved å huke av foran ønsket mål, og velger "Lagre".

Dokumentering via læreplan

En annen måte å legge inn dokumentasjon på, er å gå via læreplanen. Lærlingene har "Læreplaner" som et eget menypunkt i toppmenyen. Der får de opp læreplanen(e) sin(e).

De kan klikke på "Ny" bak målet de ønsker å dokumentere mot, og vil da få opp dokumentasjonsboksen, hvor de kan legge inn sin dokumentasjon. Der vil man se at dokumentasjonen allerede her blir knyttet mot det konkrete læreplanmålet. For de som har timeregistrering på (egen innstilling), vil man også kunne registrere tid mot målet her. Eventuell beskrivelse knyttet mot målet vil også vises i denne boksen.

Når de velger "Lagre" blir de tatt til siden hvor de også her kan hekte på flere kompetanse- eller delmål - men som illustrert i bildet under, er dokumentasjonen alt knyttet mot et mål.

Last updated