Egne vurderingsplaner

Dersom man har flere fag som gjerne går gjennom de samme vil det være enklest og minst vedlikehold å legge til en plan, som deretter tildeles til alle lærlinger.

Når man legger til egne vurderingsplaner vil disse være synlig i læreplanen og, men man kan begrense det til kun hovedområdet - det anbefales da å legge på en tekst hvor man feks skriver at "disse punktene er kun synlig ved halvårsvurdering". Vi viser hvordan det blir seende ut videre i eksempelet her.

Gå til "Læreplanmaler", velg opprett ny læreplanmal, og velg "Tom læreplanmal". Gi planen et navn, feks. "Halvårsvurdering" eller lignende. Når den er opprettet vil den se slik ut:

Herfra går du til menyen på hovedområdet "Uten hovedområde". Velg "Endre hovedområde". Her kan hovedområdet navngis, få en beskrivelse (se bilde under). Dette blir det lærlingen ser når de klikker inn på planen under "læreplaner".

Deretter velger man "+ Hovedområde". Her kan du navngi det som dukker opp i vurdering. Det kan kalles for eksempelvis "Arbeidsmiljø". Her kan du også legge inn beskrivelse, om man ønsker. Før man lagrer går man til fanen "Egenskaper", og velg fjern synlighet. Da blir alle målene under dette hovedområdet ikke synlige i læreplan bildet til lærlingen, men de vil dukke opp i vurdering.

Legg til nytt kompetansemål. Legg til tittel, og eventuell beskrivelse på punktet, velg deretter fanen "Egenskaper" og fjern avhukingen på dokumentasjon. Dersom alle målene skal ha samme vurderingskriterier trenger man ikke legge disse til før når planen er ferdig. Se bildene under:

Fortsett slik til alle punktene man ønsker til vurdering i halvårssamtalen er lagt inn. Nå kan man knytte på et ønsket vurderingskriterie som lærling og bedrift skal kunne sette på disse målene. Dersom det ikke er opprettet et vurderingskriterie til dette fra før, må dette gjøres. Vi har beskrevet hvordan legge inn vurderingskriterier her. For å legge vurderingskriterier til planen klikker man på "Rediger læreplan" like under tittelen på planen. I listen over vurderingskriterier vil det først stå "ingen", velg deretter det kriteriersettet du ønsker, og velg "alle læreplanmål" dersom alle punktene skal ha dette kriteriesettet. Velg lagre.

Planen er nå klar for å tildeles til lærlingene. Dette gjøres enklest ved å gå til "Tilknyttede lærlinger" som du finner oppe til høyre på siden.

Inne på lærlingen, under "læreplaner" vil planen se ut som på bildet under.

Mens den i vurdering vil se slik ut:

Last updated