Fagkoder / manglede fag

For å kunne registere manglende fag på lærlingene må det legges inn med fagkodene.

Fagkodene kan importeres fra UDIR. For å gjøre dette gå til "Fagkoder" i menyen under navnet ditt.

Der finner man oversikt over hvilke fagkoder som er registrert fra før, og mulighet til å legge til flere. Velg da "Hent fag" slik som illustrert i figuren under.

Da får du opp muligheten til å søke etter det aktuelle faget du ønsker. Merk at det er mange fag, slik at det er en fordel å søke med fagkoden, fremfor navnet på faget.

Når du valgt det aktuelle faget, velger du hvilken fagtype det er, og deretter velger du lagre. Fagkoden kan da registreres inn som manglende fag på lærlingene.

Last updated