En ansatt er ansatt i to bedrifter

I noen tilfeller er det ansatte som er ansatt i flere bedrifter.

Per i dag er det kun mulig for en ansatt å være knyttet mot én bedrift om gangen. Det vil si at man ikke kan legge til en ny ansatt med samme e-post som allerede eksisterer i systemet.

Det er ingen problem å la en ansatt i én bedrift å være knyttet til lærlinger i både samme - og andre bedrifter.

Dersom det være to forskjellige brukere for hver bedrift må det benyttes to forskjellige e-postadresser ved registrering. Dette er ikke noe vi anbefaler, da det ofte oppleves tungvindt og forvirrende med forskjellige e-poster og tilganger ved pålogging. Eksempelvis kan det da brukes en firmaadresse og en privat.

Last updated