Endring av lærling

For å endre informasjon på lærling kan man velge "endre lærling" fra menyen til høyre på lærlingbildet.

Ved å velge dette vil den samme veiviseren som kommer når man oppretter en lærling komme opp. Her har man mulighet til å endre eksisterende informasjon, eller tilføye ny der hvor det ikke er utfylt.

Ellers så kan man gjøre endringer på de forskjellige modulene tilknyttet lærlingen, så man ikke hente frem veiviseren.

Eksempelvis om det skal endres bedriftrelasjon på lærlingen kan dette gjøres i oversiktsbildet ved å bruke menyknappen:

Disse menyene finnes overalt i systemet, og betyr at det er at man har muligheten til å gjøre et valg.+

Last updated