Lister i systemet

Systemet bygger på mye lister, og man kan enkelt finne de lærlingene, ansatte eller bedriftene man søker ved å filtrere i disse listene.

Obs. Listene har filterhukommelse. Det vil si at dersom man velger et spesifikt filter for å filtere ut data, vil dette filteret vises helt til man enten nullstiller det eller velger noe annet.

Det er mulig å sende SMS og E-post, samt laste ned en CSV-fil av alle disse listene.

Lærlinglisten

Ved å velge "Lærling" fra toppmenyen vises listen over "Alle lærlingtyper". Listen viser alle aktive lærlingtyper som standard - hvor man selv velger om man ønsker se lærlinger, lærekandidater og praksiskandidat.

Status på lærlingene er som nevnt standard "Aktive", men man kan filtrere på den statusen man ønsker. I tillegg kan man kan søke på både navn, e-post, telefonnummer og bedriftsnavn i søkefeltet i listen. Og filtrere utifra de forskjellige filterne. SMS og e-post vil da gå til det filtrerte utvalget.

Ansattlisten

I ansattlisten ligger alle ansatte som er knyttet opp mot en bedrift, uavhengig om de er tilknyttet en lærling eller ei. Man har mulighet til å sortere på hvilken rolle de har, feks aktiv faglig leder, aktiv instruktør osv. Da hentes alle ansatte som har en aktiv relasjon av denne typen mot en lærling.

I tillegg kan man som i lærlinglisten filtrere på lærefag, grupper og tagger. Man vil også kunne se hvilke tagger de ansatte har i listen. Som i lærlinglisten kan man søke på navn, e-post, telefonnummer og bedrift for å finne ønsket ansatt. Den lille knappen helt til høyre for navnet til den ansatte er for å administrere tagger.

Bedriftslisten

Bedriftslisten lister opp alle aktive bedrifter som standard, men gir en mulighet for å sortere på aktive/inaktive. I tillegg kan man filtrere på hvorvidt det er en medlemsbedrift - og lærefag. Igjen, søkefeltet tillater at man kan søke på navn, e-post, telefonnummer.

Om bedriften ikke skulle være en medlemsbedrift, vil det vises en varselstrekant i listene. Trekanten har en forklarende tekst som vises når man tar musepekeren over.

Last updated