Lærefag

Valget lærefag i administrasjonsmenyen tar for seg alle fagene opplæringskontoret har tilgjengelig. Her kan det hentes inn fag fra UDIR ved å begynne å skrive navnet på faget,og velge det fra listen som dukker opp.

Når man har lagt til fagene på opplæringskontoret, kan man hente disse, og vise hvilke av dem som er tilgjengelig i de forskjellige bedriftene. Det er også disse fagene som man knytter lærlingene opp mot i opprettelsen/endringen. I faglisten her ser man også hvor mange lærlinger som er tilknyttet det faget, og eventuelt om det er har ekstra læretid eller ei. Det er kun fag uten tilknyttede lærlinger som man har mulighet til å fjerne fra listen.

Man har også mulighet til å endre på faget. Man får mulighet til å redigere navnet, og eventuelt sette på ekstra læretid.

Last updated