Bedriftsavdelinger

Her vil man få en gjennomgang av hvordan man kan benytte avdeling på bedriftsnivå.

Avdeling på bedrift er en innstilling i OLKWEB, og er standard slått av, dersom det er slått av vil ikke punktene som gjennomgås her være tilgjengelig. Avdeling på bedrift har ingen betydning for tilskuddsutregninger o.l.

Før man kan begynne knytte lærlingene opp mot avdelinger, må vi opprette avdelingene. Gå til ønsket bedrift, klikk på "Avdelinger" på menyen på bedriftsprofilen. Klikk så på menyen til høyre, slik som figuren under viser. Velg "+ Ny avdeling".

Ved å klikke "+ny avdeling" vil du få opp en boks som inneholder litt ferdigutfylt informasjon. Avdelingen vil automatisk adoptere noe data fra hovedbedriften. Dette kan du endre på. Registrer navn på avdelingen, og eventuelle andre endringer. Klikk "Lagre". Avdelingen er nå opprettet.

Dersom du klikker deg videre inn på den nye avdelingen har du nå mulighet til å legge til en lærling (som har en relasjon til hovedbedriften), til avdelingen.

Velg lærling fra listen, og velg periode. Dersom ikke sluttdato settes blir den løpende.

Avdeling på lærlingens profil

Når man har lagt til avdelinger på en lærling, vil det komme frem på lærlingens profil slik som i figuren nedenfor. Dersom man avslutter bedriftsperioden, vil alle avdelingsrelasjoner automatisk avsluttes.

For å legge til avdeling på en lærling, via lærlingens profil må lærlingen først ha en relasjon til hovedbedriften. I dette tilfellet Kristinas Konditori. Klikk så på knappen til høyre for hovedbedriften, og velg "+ Ny avdelingsrelasjon".

Velg ønsket avdeling fra nedfallsmenyen. Dersom det ikke er noen avdelinger, kan du klikke på "administrer avdelinger", da kommer du til hovedbedriftens profil, og kan legge til en avdeling slik som vist over. Velg ønsket avdeling, og ønsket periode. Lagre.

For å fjerne en avdelingsrelasjon, klikk på menypunktet til høyre for avdelingen.

Last updated