Opprette konsulent

Her beskriver vi hvordan man kan legge til flere konsulenter, eller legge til en tidligere bruker om skal bli konsulent.

Opprett ny konsulent

Når man velger "+Ny konsulent" får man spørsmål om man vil bruke en eksisterende person, eller legge til en ny en. Dersom man har hatt vedkommende registrert i systemet fra tidligere, men de ikke har noen rolle lengre, vil man kunne finne h*n i listen.

Dersom man ønsker opprette en person som ikke har vært i OLKWEB før, velger man heller "+Opprett ny konsulent". Da får man opp felter for å fylle ut informasjon.

Opprette ny konsulent av en eksisterende bruker

Dersom man en bruker som har hatt andre roller i systemet tidligere (feks. lærling eller ansatt), men nå skal være konsulent - kan de legges til på følgende måte.

Gå til "opplæringskontor" i administratormenyen, velg "+Ny konsulent".

I stede for å legge til en ny bruker med ny e-post og personalia, velger man å bruke en eksisterende person. Finn den riktige personen.

Dersom vedkommende ikke husker brukernavn/passord så kan det sendes ut en ny velkomstmelding. Dersom ikke velkomstmeldingen blir sendt ut, benyttes samme brukernavn og passord som tidligere.

Last updated