Oppretting og endring av ansatt

Å opprette en ansatt gjøres ofte i oppretting av en bedrift - men skal man ha flere ansatte gjøres dette fra ansatt-listen, som man når via "Ansatte"-punktet i toppmenyen.

Trykk på "+Ny ansatt". Her får du mulighet til å finne en eksiterende person. Det vil si om det er en som feks tidligere har vært lærling, og er arkivert - som nå skal bli ansatt i en lærebedrift. Eller en ansatt som ikke per nå er knyttet til en bedrift.

I bildet ovenfor ser du hvordan man kan hente opp en person som i dag ikke har noen rolle i systemet. Dvs at de personene som ligger i listen ikke er aktiv lærling, ansatt eller konsulent.

Ønsker du ikke å finne en eksisterende person, så velger du "+ Opprett ny ansatt". Da kan du registrere nye ansatte. Merk at det kun er feltene med * som fylles ut.

Har man behov for å endre noe på en ansatt går man inn på den aktuelle ansatte kan man endre informasjonen.

Last updated