Legge til / endre lærlingens relasjoner

Hvordan legge til og endre hvem som har tilgang til lærlingens profil (gjelder faglig leder, instruktør, osv.)

Legge til relasjoner på lærlingens profil

I de tilfellene man ønsker å legge til en relasjon til lærlingen via deres profil kan man man gå til den aktuelle lærlingen, og bla ned til boksen "tilknytninger". Her er det som utgangspunkt fire standard relasjoner, men man har mulighet til å lage egendefinerte relasjoner om man ønsker det.

Legge til standard relasjon

Klikk på den aktuelle relasjonen, og velg "+Ny XX"

Du får da opp en boks hvor du kan velge hvem som skal knyttes opp som den aktuelle relasjonen til lærlingen. Systemet foreslår først blant ansatte som er registrert i samme bedrift som lærlingen selv, deretter andre bedrifter og konsulenter. Det er søk i listen, slik at man kan skrive inn navn på vedkommende for lettere å finne h*n. Når vedkommende er funnet kan du klikke lagre - og så er relasjonen på plass.

Vedkommende finnes da i listen over relasjoner, slik som illustrert i figuren nedenfor.

Legge til en egendefinert relasjon

For å legge til en egendefinert relasjon kan man klikke på "+Ny tilknytning" som i figuren over. Deretter velger du ønsket relasjon vedkommende skal ha, og hvem vedkommende er. Klikk lagre, så vil h*n finnes i listen på profilen til lærlingen.

Endre relasjon på en lærling

For å fjerne eller endre en relasjon på en lærling kan man da klikke på knappen til høyre for den aktuelle relasjonen.

Ved valg om å avslutte relasjon vil man få opp en boks for å bekrefte at man avslutter. Vedkommende vil ved avsluttet relasjon ikke kunne se lærlingens arbeid eller profil lengre.

Ved valg om å endre relasjon vil man få opp en boks med nedtrekk, slik at man kan velge hvem som skal ha den aktuelle relasjon. Den nåværende relasjonen blir da avsluttet, og den nye får tilgang.

Last updated