Tilgjengelighetserklæring for Olkweb

Alle skal ha like muligheter til å bruke Olkweb. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal
 Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.1. Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Ha et klart og forståelig språk. Følge forskrift om universell utforming av IKT. Denne erklæringen gjelder ikke subdomener. Tilgjengelighetsprinsippene vi følger Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil. Du kan forstørre teksten i nettleseren din. Vi har et klart og tydelig språk. Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet. Dette jobber vi med


Å tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1. Å bli enda bedre på tilgjengelighet ved regelmessig arbeid og implementere endring så fort vi kan. Forholde oss til alle tilbakemeldinger om universell utforming og gjøre eventuelle endringer.

 Hjelp oss å bli bedre på universell utforming Vi setter pris på tilbakemeldinger hvis det er noe på olkweb som ikke fungerer slik det skal, eller andre ting vi kan gjøre for å forbedre tilgjengelighet. Har du tilbakemeldinger om tilgjengelighet så kontakt oss på e-post: innspill@olkweb.no

Last updated