Ny kontrakt på lærling

En forklaring på hvordan man kan gi en tidligere lærling eller kandidat en ny kontrakt i OLKWEB.

Mange lærlinger avslutter et læreløp, og starter opp et nytt. Dette er også mulig å gjøre i OLKWEB 3.

Du kan også se en video av hvordan dette gjøres her.

Dersom en lærling er ferdig, eller bryter med eksisterende læreløp kan han/hun arkiveres/heves og settes som inaktiv. Deretter kan man søke opp lærlingen, og lage en ny kontrakt.

Du velger "+ Opprett ny" fra lærlinglisten.

Deretter velger du "+Ønsker du heller å bruke en eksisterende person?", og søker opp den ønskede lærlingen fra listen. Da bruker denne personen sin personalia med videre, og det er kun nødvendig å registrere informasjon knyttet mot fag og læretid o.l. Lærlingen har da fått en ny kontrakt.

Last updated