Distribuering av endringer fra læreplanmal

En læreplanmal vil kunne endres på uten at lærlingene får endringene før etter læreplanmalen distribueres ut.

Når man arbeider med en læreplanmal vil man kunne gjøre endringer på denne uten at det påvirker lærlingene fortløpende. Læreplanmalen må aktivt velges å distribueres til de lærlingene som er knyttet mot planen.

Distribuer læreplan

For å oppdatere alle lærlingenes læreplan fra læreplanmalen må man velge "Distribuer endringer" inne på læreplanmalen.

Da vil alle de tilknyttede lærlingene få oppdateringene - med mindre de har en låst læreplan.

Oppdater fra mal

Det er også mulig å hente oppdateringene fra læreplanmalen direkte inne på en enkelt lærling. Gå da til den aktuelle lærlingen, velg "Oppdater fra mal". Da vil endringene hentes ned. Dersom lærlingen har en låst læreplan, vil den måtte låses opp først.

Last updated