Legge til vurderingspunktene i læreplanen

Om man har færre fag, og disse fagene har forskjellige punkter er det være ryddigst å ha disse punktene inn under den eksisterende læreplanen. De vil da kun være synlig i selve vurderingen.

Velg ønsket læreplan - obs - det er viktig at dette gjøres fra læreplanmalen, ikke inne på en enkeltlærling. Klikk deretter på "+Hovedområde". Kall det nye hovedområdet for eksempelvis "Halvårsvurdering". Ønsker man forskjellige vurderinger avhengig av hvor langt lærlingen er i løpet kan man gjenta denne prosessen/veiledningen flere ganger med å lage ett hovedområde for hver av disse vurderingene, eksempelvis "Halvårsvurdering 1", "Halvårsvurdering 2" osv. Før man lagrer velg fanen "Egenskaper", fjern avhukingen på "Synlighet". Klikk deretter lagre.

Dersom dette hovedområdet nå legger seg "midt mellom" de andre hovedområdene kan man endre rekkefølge på disse ved å velge "Sorter hovedområder".

Nå som hovedområdet er laget kan man legge til punktene man ønsker. Velg legg til nytt kompetansemål. Skriv inn tittel, eventuell beskrivelse og velg deretter ønsket vurderingskriterie. Før man lagrer velger man fanen "Egenskaper" og fjerner avhukingen på "Dokumentasjon".

Dersom det ikke er opprettet et vurderingskriterie til dette fra før, må dette gjøres. Vi har beskrevet hvordan legge inn vurderingskriterier her.

Fortsett slik til alle punktene man ønsker til vurdering i halvårssamtalen er lagt inn. I eksempelet under ser man at det er lagt inn punkter for to forskjellige halvårsvurderinger. Når disse er ferdige, kan planen tildeles lærlingene - eller om det allerede er tilknyttet lærlinger til planen må den distribueres ut med endringene til disse.

Læreplanen inne på selve lærlingen vil se lik ut som før, og man vil ikke kunne se at de to nye hovedområdene ligger der. Men når man oppretter en vurdering vil disse bli synlig:

Begge halvårsvurderingene vil automatisk dukke opp, for å kun vurdere den ene, velger man endre utvalg. Her kan man da velge hvilke mål eller hovedområder i planen som skal benyttes i akkurat denne vurdering. Velger man "Marker/Fjern alle i hovedområdet" vil målene under dette hovedområdet ikke være mulig å vurdere. Husk å velge "Lagre utvalg" igjen når det er gjort.

Det vil da bli seende slik ut i vurderingen:

Last updated