Deling av læreplanmaler til andre kontorer

Det er mulig å dele læreplaner på tvers av installasjoner i OLKWEB. Dette gjøres på en måte slik at kontoret med den gitte planen aktivt velger å dele den med det kontoret som ønsker den. Kontoret som ønsker planen må så godta den. Når den er godtatt ligger planen i læreplanmalene på lik linje med de andre læreplanene. Dersom man ikke får delt til et kontor, sjekk at innstillingen for å kunne dele/motta planer er slått på.

Ved deling av læreplaner er det ingen automatisk synkronisering etter endringer. Det vil si at en delt plan kommer som den er, og gjør kontoret som eier planen endringer, vil ikke dette påvirke eller nå ut til kontorene som har fått en kopi av planen. Dersom kontoret som eier planen ønsker at de sitter på en kopi av læreplanen skal få oppdateringer, må dette aktivt deles (det kommer opp en boks inne på læreplanen når man gjør eventuelle endringer) - og kontorene som sitter på en kopi må aktivt velge å ta i mot oppdateringene. Eventuelle oppdateringer på planen vil være synlig for mottakerne av planen i læreplanmalen.

Statuser på læreplaner

En læreplan kan deles åpen eller låst. En åpen plan kan redigeres og modifiseres av mottaker. På en låst plan vil det kun være mulig for mottaker å legge til vurderingskriterier og endre på egenskapene på målene. Endring av mål vil ikke være mulig. Det er heller ikke mulig å dele en låst plan.

Hvordan dele en plan?

For å dele en plan går man til «læreplanmaler».

Man kan så klikke på knappen til høyre for en plan, og velge «Del læreplanmal».

Det vil da dukke opp en boks, hvor man kan velge hvilket kontor man ønsker å dele planen med. Listen med kontorer er lang, så det er mulig å søke opp kontoret du ønsker dele med i søkefeltet i toppen.

Når du har funnet ønsket kontor kan du velge hvorvidt du skal dele planen låst eller ei, og hvor lenge de skal få muligheten til å laste den ned. Når den er lastet ned blir den som tidligere nevnt liggende hos kontoret som ønsker motta, så dette gjelder kun hvor lenge den er tilgjengelig for nedlasting for dem.

Velg ønsket kontor, og velg «Lagre», eller «Lagre og lukk» dersom du ønsker lukke modalen. Kontoret har nå fått tilbudt planen, og må godta den for å få den i sine læreplanmaler.

Motta en læreplan

Dersom et kontor har delt en læreplan til kontoret ditt dukker den som nevnt opp i «læreplanmaler», slik som vist på figuren under.

Klikk «Godta læreplan» for å se over planen, og laste den ned. Du får da opp boksen nedenfor. Her står informasjon på hvorvidt planen er låst/åpen, hvem som har delt den, og eventuelt når delingen utløper.

Klikk «forhåndsvis læreplan» for å se over planen før du laster den ned. OBS. Lasting av forhåndsvisning kan ta litt tid.

Se over planen, og klikk «Godta» for å laste den ned. OBS. Dette kan også ta noe tid. Planen blir så liggende i listen over læreplanmaler, og kan (dersom ikke låst) redigeres til eget behov. Den har status "Nedlastet".

Oppdatering av plan

Når man gjør endringer på en plan man har delt med andre kontorer, vil man få opp mulighet til å dele disse endringene.

Velg "Del oppdateringer". Kontorene som allerede har fått tildelt denne læreplanen før vil stå ferdig avhuket som mottakere av oppdateringen. Dersom det ikke er ønskelig å dele oppdateringen til alle tidligere mottakere fjerner man enkelt avhukingen.

Mottakeren vil deretter få opp en beskjed i sin liste over læreplanmaler når en plan har fått oppdateringer. Mottaker må se over endringene som er gjort i planen - og deretter velge hvorvidt de ønsker å godta, og dermed få oppdateringene eller avvise.

For at lærlingene hos mottaker skal få endringene må planen distribueres på nytt til disse. OBS. Merk at det er viktig se over avsender sine oppdateringer - slik at en som mottaker ikke risikerer få endringer som fjerner mål lærlingene sine har dokumentert mye mot. Dersom det skulle være tilfelle vil dokumentasjonen miste læreplantilknytningen til evt. mål som er borte fra planen.

Last updated