Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Fagfornyelsen tilfører nye begrep i læreplaner med tverrfaglig temaer, fagets relevans og kjerneelementer. Høsten 2022 innføres nye læreplaner for opplæring i bedrift, samtidig innføres det en intern plan som konkretisere hva lærlingen skal jobbe med for å nå kompetansemålene.
Med fornyelsen kommer det nye:
  • Lærefag
  • Programmområder
  • Læreplaner
  • Fokusområder
Se undersidene for utdypning i hvordan du kan håndtere fagfornyelsen i Olkweb.