Intern plan for opplæring

Interne planer ble endret etter fagfornyelsen i 2020, nå er intern plan og læreplan mer sammenhengende rundt oppgaver istedenfor kompetansemål.

Se våre forslag til hvordan tilpasse intern plan mot fagfornyelsen her:

Intern Opplæringsplan

Intern plan for opplæring er laget slik at man kan ta utgangspunkt i en læreplanmal, i de tilfellene hvor man har mange lærlinger som i stor grad skal gjennom de samme målene i de samme periodene. Hvordan man lager en mal for dette har vi beskrevet i veiledningen her. Etter man har laget en mal og gitt denne til lærlingene kan man tilpasse den interne planen inne på hver enkelt lærling, med sted, ansvarlig og andre kommentarer - vi har beskrevet hvordan man kan gjøre dette her.

Ansatte kan opprette og administere intern plan

Det er en egen innstilling under "Innstillinger for OLKWEB" som gjør det mulig å tillate at ansatte kan administrere den interne planen inne på lærlingen. De vil da kun få tilgang til å gjøre dette på lærlinger de er relatert til, og de vil ikke kunne redigere på malen for den interne planen - kun det som er knyttet mot lærlinger. På den måten kan også ansattbrukere styre hvilke mål som skal arbeides med i hvilke perioder, hvem som er ansvarlig, og legge til øvrig informasjon.

Denne innstillingen er standard slått av.

Last updated