Oppretting av lærlinger

Oppretting av forskjellige lærlingtyper

Det å opprette en lærling med lærekontrakt skal være en lett og overkommelig sak å gjøre i OLKWEB. Opprettingen er stegvis, hvor man først fyller inn personalia, og andre kontrakstrelaterte opplysninger.

Dersom du ønsker å se hvordan du oppretter en ny kontrakt på en avsluttet lærling finner du det HER. Eller i sidemenyen til venstre.

Man navigerer seg så gjennom stegene ved å klikke "neste". I toppen av registreringsboksen ser man de forskjellige stegene man skal igjennom (Kontrakt, Godskriving osv), og når man har fylt ut et steg, kan man bruke disse stegene til å navigere seg tilbake dit man vil.

Det er ikke alle stegene som obligatoriske i registreringsformen, og er man i tvil kan man etterregistrere, feks manglende fag, godskriving osv. Der hvor man registere data er det markert med stjerne (*).

Skulle man glemme å fylle ut påkrevde felt vil systemet selv minne deg på at det må fylles.

Læretiden til lærlingen kan settes til en fast dato i steg 1 "kontrakt", eller til kalkuler læretiden ut i fra læretid start, godskriving +- fagjusteringer. Om den kalkulerte læretidenslutt skulle være forskjellige fra den kalkulerte læretiden vil man bli gjort oppmerksom på dette. Se figuren nedenfor.

Det er som nevnt tidliger mulig å endre på læretiden i en etterregistrering/endring av godskrivingsfag/fagjusteringer.

Last updated