Oppgavesett

Et oppgavemal kan brukes på flere oppgave/innleveringer. Dersom en ansattbruker oppretter en mal, så vil den kun være synlig for bedriften vedkommende er i - og dere som opplæringskonsulenter.

Under "Oppgave/innlevering" finner man en fane som heter "Oppgavesett". Her er en oversikt over alle lagrede oppgavemaler, med hvilken dato de er opprettet og eventuelt hvilken bedrift de tilhører.

I tillegg til dette kan man herfra opprette egne oppgavemaler.

Opprette en oppgavemal/et oppgavesett

For å opprette et nytt oppgavesett, velger man "+Nytt oppgavesett". Der får man mulighet til å gi malen et navn, samt styre hvorvidt malen skal være tilgjengelig for alle bedrifter og ansatte, eller kun en spesifikk bedrift. Man kan alltids endre på dette senere.

Når man klikker lagre blir man tatt til et nytt bilde, hvor oppgavesettet er laget. Det inneholder standard en innleveringsoppgave, som heter Oppgave 1. For å bygge opp en egen mal kan man endre på navnet og innholdet i denne - samt opprette flere nye oppgaver i malen.

Ved å klikke søppelbøtten eller blyantikonet til høyre for oppgaven, kan man slette eller endre oppgaven. Velger man blyanten og endre får man mulighet blant annet til å gi nytt navn og beskrivelse på oppgaven.

Legg til nye oppgaver i malen

For å legge til flere oppgaver i malen/oppgavesettet skriver man inn en tittel - etterfulgt av evt en beskrivelse og eventuelt vedlegg. Dersom man huker av på "Tillat læreplantilknytning", vil lærlingene kunne knytte innleveringen som opp mot mål fra læreplanen(e) sin(e). Dette blir ikke synlig i selve læreplanen, eller under dokumentasjon - det er kun i innleveringen.

Når man lagrer, vil man da ha en ny innleveringsmappe.

Endre bedriftstilknyting på oppgavesett/oppgavemal

Klikk på "Endre mal". Der kan man endre navn på oppgavesettet, samt endre til at den skal gjelde for en bedrift, eller alle.

Bruk en oppgavemal/et oppgavesett

Når man oppretter en ny oppgave/innlevering vil det stå hvilken bedrift malen er knyttet mot. De ansatte vil kun se de som er knyttet mot sin bedrift, og de som er tilgjengelig for alle.

Last updated