Vurderingsskjema

For å opprette en vurdering på en lærling går man inn på den gitte lærlingen, og velger vurdering fra menyen på profilen deres.

Beskrivelse av de forskjellige innstillingene som er for vurdering kan man lese om her.

Om lærlingen har hatt tidligere vurderinger vil det vises en tidslinje med vurderinger i toppen av vurderingsvinduet. Disse kan man trykke på for å se de tidligere samtalene med kommentarer og referat.

For nytt vurderingsskjema velger man "+Ny vurdering".

Skjemaet er nå opprettet og tilgjengelig for å sette vurderinger for alle som ligger som deltakere. Vurderingen henter automatisk inn lærlingen, den ansvarlige konsulenten og den faglige lederen lærlingen har en relasjon til. Man kan legge til flere deltakere, men det er en begrensning slik at man kun kan velge blant personer som er relatert til lærlingen, samt andre konsulenter. Deltakere legges til ved å velge navn på deltaker fra nedfallsmenyen, og klikke på "+". Deltakere fjernes fra vurderingen ved å klikke på "x" foran navnet på den aktuelle. Relasjoner av lærlingen som ikke ligger som deltakere i vurderingen kan heller ikke sette vurderinger.

Dersom det ikke settes en møtedato for vurderingen vil systemet benytte seg av signeringsdato som møtedato. Husk å klikk "lagre møtedetaljer" dersom du endrer/legger til møtedato, agenda eller møtereferatet.

Både lærlingens kompetansemål og eventuelle delmål listes opp, og står klare til å vurderes. Delmålene listes opp, uavhengig om det er vurdering på disse eller ei. Det er kun mål som har vurderingskriterier som hentes inn i vurderingen. Dersom man ikke får inn noen mål, og lærlingen har en læreplan er det trolig fordi dette mangler. Les mer om vurderingskriterier og hvordan man legger til dette under "Administrering" og "Læreplanmaler". Standard er delmålsvurdering slått av, dersom man ønsker dette må det gjøres endringer i "innstillinger for OLKWEB".

Dersom man ønsker å endre utvalget av mål som skal vurderes kan dette gjøres ved å velge "Endre utvalg". Man huker av de kompetanse- og delmålene man ønske å vurdere og velger "Lagre utvalg". Sirkel-ikonet til høyre illustrerer i hvilken grad målet er godkjent (fra læreplanen).

Dersom noen av målene allerede har fått en vurdering i forkant av endring av utvalget vil ikke disse kunne fjernes fra vurderingen.

Som konsulent eller faglig leder gjør man vurderinger på bedriftens vegne, man har ikke mulighet til å sette vurdering på vegne av lærlingen. Lærlingen vil heller ikke ha tilgang til å se vurderingen gjort på bedriftens vegne før man kommer til vurderingssamtalen eller vurderingsskjemaet er satt i "oppsummeringsmodus". Konsulenter vil kunne se egenvurderingen som lærlingen setter fortløpende - men vil som sagt ikke kunne endre på den. Faglige ledere vil i utgangspunktet ikke kunne se lærlingens vurdering før oppsummeringsfasen, men dette finnes det en innstilling for (se "Innstillinger i OLKWEB").

For å se delmålene kan man klikke på "vis/skjul delmål", da åpnes alle kompetansemålene som har underliggende delmål. Man kan også klikke på de blå kompetansemålene for å åpne de. Dersom man har delmålsvurdering ser skjemaet slik ut, med mulighet for å sette vurdering på målene:

Dersom man ikke har delmålsvurdering, vil det se slik ut:

Når lærling og bedrift har satt vurderinger klikker man på "oppsummer vurderingssamtale". Dette er det konsulenten som gjør. Da blir lærlingens vurdering "låst" og den kan ikke lenger endres. Bedriftens vurdering kan fortsatt redigeres. Dette kan være aktuelt f.eks. om det er uenighet om vurdering, og det blir behov for å endre mening. Det er også mulighet for å legge inn en kommentar i "snakkeboblen" på høyresiden av hvert mål, denne har man også tilgjengelig før oppsummeringen. Her kan man kommentere underveis i vurderingen.

For å se alle kommentarer som er skrevet i snakkeboblen kan man klikke på "vis/skjul kommentarer":

I oppsummeringsfasen har man også mulighet til å registere hvem av deltakerne som møtte til vurderingen.

Dersom ingen deltakere er har registrert oppmøte dukker dette også opp som spørsmål ved signering. Etter signering låses skjemaet, og det kan hentes som PDF for alle deltakere. Det er også mulig å låse opp skjemaet igjen for vurderinger, men vi anbefaler ikke at et skjema låses opp uten grunn.

Dersom det skulle være ønskelig, kan man også sende SMS og E-post til alle deltakerne.

Last updated