Ansatt skal være i flere bedrifter

I noen tilfeller har man en ansattbruker som er ansatt i to bedrifter, og ønsker gjerne registrere dette inn i OLKWEB.

I de tilfellene man prøver registrerer en bruker med samme e-postadresse i bedrift nr.2 vil man få en feilmelding om at brukernavnet allerede finnes. Dette er fordi OLKWEB bruker e-post som brukernavn, og en e-post kan kun være knyttet mot én aktiv bruker om gangen.

Man kan løse det på to måter.

Knytt lærlinger på tvers av bedrifter

En ansatt kan være ansatt i én bedrift, men fortsatt være knyttet mot lærlinger i andre bedrifter. Dvs. at den ansatte kan være registrert på Bedrift A, og være knyttet mot lærlinger både i Bedrift A, men også i Bedrift B og Bedrift C. Det er da relasjonen til lærlingene som er avgjørende. Lærlingene kan legges til på lik måte som om de skulle vært i samme bedrift. Enten via det å knytte opp på en ansatt sin profil, eller ved å legge til den ansatte på lærlingens profil.

Eksempelvis kan man da også legge til en merknad på den ansatte for å gjøre oppmerksom på at vedkommende også er ansatt i en annen bedrift

Flere e-postadresser

Om det ikke er ønskelig å gjøre det på måten illustrert over er løsningen at vedkommende må ha to e-postadresser; en for hver av profilene sine. Dette er ikke å anbefale, da det vil måtte være en innlogging per profil, samt at navnene blir like mtp. filtreringer og lister.

Det kan da feks benyttes en arbeidsadresse, og en privatadresse ved registrering av e-post/brukernavn.

Last updated