Ansatt skal være i flere bedrifter

I noen tilfeller har man en ansattbruker som er ansatt i to bedrifter, og ønsker gjerne registrere dette inn i OLKWEB.
I de tilfellene man prøver registrerer en bruker med samme e-postadresse i bedrift nr.2 vil man få en feilmelding om at brukernavnet allerede finnes. Dette er fordi OLKWEB bruker e-post som brukernavn, og en e-post kan kun være knyttet mot én aktiv bruker om gangen.
Feilmelding om brukernavnet allerede finnes
Man kan løse det på to måter.

Knytt lærlinger på tvers av bedrifter

En ansatt kan være ansatt i én bedrift, men fortsatt være knyttet mot lærlinger i andre bedrifter. Dvs. at den ansatte kan være registrert på Bedrift A, og være knyttet mot lærlinger både i Bedrift A, men også i Bedrift B og Bedrift C. Det er da relasjonen til lærlingene som er avgjørende. Lærlingene kan legges til på lik måte som om de skulle vært i samme bedrift. Enten via det å knytte opp på en ansatt sin profil, eller ved å legge til den ansatte på lærlingens profil.
Eksempelvis kan man da også legge til en merknad på den ansatte for å gjøre oppmerksom på at vedkommende også er ansatt i en annen bedrift

Flere e-postadresser

Om det ikke er ønskelig å gjøre det på måten illustrert over er løsningen at vedkommende må ha to e-postadresser; en for hver av profilene sine. Dette er ikke å anbefale, da det vil måtte være en innlogging per profil, samt at navnene blir like mtp. filtreringer og lister.
Det kan da feks benyttes en arbeidsadresse, og en privatadresse ved registrering av e-post/brukernavn.