Læreplanmaler

Læreplanmaler er et register med læreplaner. Som navnet sier er det maler, og når en læreplan tilegnes en lærling vil det gjøres en kopi av den læreplanen som finnes i malregisteret, og inn lokalt hos lærlingen.

Man legger inn læreplaner i registeret ved å velge legg til læreplan. Da kommer det opp en boks som gir en mulighet til å hente læreplaner direkte fra UDIR, eller mulighet til å opprette en tom læreplanmal.

Hent læreplan fra UDIR

Man henter læreplaner fra UDIR, ved å velge "+Opprett ny læreplanmal".

Skriv inn navnet på læreplanen, og velg riktig plan fra listen som dukker opp. Når du har valgt en plan, velger man lagre og planen lastes ned til deres OLKWEB. Der vil alt av grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål bli med.

Opprette tom læreplanmal

Ved å velge å opprette en tom læreplan vil en kunne bygge sin egen plan fra bunnen av. Eksempler på dette kan være planer som gjelder kurs eller andre ikke faglige mål, vel som faglige. Velger man å opprette en tom plan vil man kun få en kategori, og selv måtte legge til flere kategorier, samt mål og hovedmål.

Man velger "+Opprett ny læreplanmal", og deretter klikker man på fanen "Opprett tom læreplan". Skriv inn navnet på planen (kan endres på senere om det skulle være behov), og lagre.

Man har da opprettet sin tomme læreplanmal.

Legge til kompetansemål

Man kan legge til mål i en plan, uavhengig om man har hentet den ned fra UDIR, eller lager en egen plan. For å legge til kompetansemål til hovedområdet kan man klikke på knappen helt til høyre i den blå tittellinjen. Her kan man også endre navnet på hovedområdet, ved å velge "Endre hovedområde".

Når man velger "+Nytt kompetansemål" vil man kunne skrive inn navnet på målet i "tittel", og eventuelt legge til mer beskrivelse i form av tekst, lenker eller vedlegg. Man kan også velge vurderingskriterie - dette kan dog også knyttes mot hele malen, om man heller ønsker dette.

I fanen "Egenskaper" finner man mulighet til å styre hvorvidt målet skal kunne dokumenteres mot, sees og vurderes mot. Disse er standard huket av alle tre, men kan styres på mål nivå om man ønsker.

Når man da lagrer vil målet dukket opp under hovedområdet. Gjenta prosessen for å legge til flere mål.

Legge til delmål

Man kan legge til en konkretisering av kompetansemålet, eller arbeidsoppgaver om man vil kalle det det. Dette gjøres ved å klikke på knappen til høyre i kompetansemålet, og velge "+ Nytt delmål".

Legg til navn og eventuell beskrivelse på målet, og lagre.

Når det er lagres vil man kunne finne det igjen under kompetansemålet.

Legge til flere hovedområder

Kategorier og mål har som gjengående i systemet en meny til høyre på elementet. Her finner man de handlingene man kan utføre mot de forskjellige. For å legge til nytt hovedmål klikker man på den grønne knappen som heter "+Hovedområde". Da får man opp en boks hvor man kan gi navn og beskrivelse til hovedområdet.

Last updated