Importering av data fra VIGO

Det er i OLKWEB 3 mulig for konsulenter å importere lærlinger fra VIGO. Dette gjelder per nå kun lærlinger med aktive kontrakter i VIGO.

Først må man eksportere en .CSV-fil fra VIGO bedrift.

Merk! Dersom man er en kommune som har brutt ned lærestedene i avdelinger eller lignende - så vil en import hvor kommunenavn står som bedrift kreve en endring. Dvs. Dersom kommunenavnet står som bedrift kan dette endres til det aktuelle lærestedet på lærlingen, eller man kan fjerne dataen i bedriftskolonnen før import.

Når du har lastet ned .CSV-filen på din maskin logger du på OLKWEB. Klikk på navnet ditt oppe til høyre, og velg "dataimport". Da kommer du til bildet på figuren. Klikk så på "Importèr" under VIGO import "kontrakter". Last opp den ønskede filen, og velg "last opp".

Når du har gjort det kommer det opp et bilde som fyller skjermen. Det ser ut slik som figuren under. Her er alle lærlingene som importeres inn, og du har mulighet til å redigere noe informasjon direkte i dette bildet, om du ønsker. Klikk så "Importèr data til OLKWEB", og de er inne i systemet :-)

Lærlingene finner du nå ved å velge "lærlinger" i toppmenyen, og deretter bruker du filteret til å finne "importert". Du må nå knytte på noe informasjon for at de skal være "klare".

  • Bedriftstilknytning (lærebedrift)

  • Relasjonstilknytning (Faglig leder, instruktur, personalansvarlig, osv.)

  • Læreplan

I tillegg til dette føre på eventuell manglende informasjon fra VIGO. Husk også å sette lærlingen som aktiv;

Dersom ikke alle lærlingene blir importert fra listen kan det skyldes følgende:

  • Det er ikke registrert fødselsnummer i VIGO

  • Det er ikke registrert ut e-postadresse i VIGO

Last updated