Signatur ved utsending av e-post/SMS

Man kan bruke tekstmaler til å lage seg en signatur til bruk ved feks utsending av SMS og e-post. Det anbefales å ha en signatur for hver av typene grunnet at SMS ikke tar høyde for tekstformatering.

Lage en signatur

For å lage en signatur i OLKWEB går man til tekstmaler, og velg "+Ny tekstmal". Det anbefales å ha to forskjellige signaturer - en for e-post og en for SMS. Dette er pga formateringen av teksten. Det er kun du som vil kunne se, endre på, og bruke dine signaturer. Signaturene kan brukes til utsending av SMS/e-post, men også andre steder i systemet.

Legg inn den teksten som er ønskelig som signatur, og velg kategori "Signatur". Det er mulig å lime inn et bilde i signaturen, MEN det må da limes inn fra et sted på nett - og ikke via en eventuell logo man allerede har i e-postklienten sin.

Eksempelet over viser en e-post-signatur, mens eksempelet under viser hvordan en SMS-signatur kan se ut.

Når disse er laget vil de ligge synlig i listen, og man kan når som helst endre på disse om man har behov for det. Det er som nevnt bare du som kan endre på din egen signatur.

Bruke signaturer ved utsending av SMS/E-post

For å bruke signaturen kan man eksempelvis sende ut en e-post, skrive innholdet, og deretter velge "Bruk innhold fra tekstmal". Da vil signaturene dukke opp, og man kan velge hvilken av de man ønsker benytte seg av.

Last updated