Opprette bedrift

Oppretting av bedrift skjer på i en stegvis prosess, slik som lærlingopprettingen. Det registreres først informasjon på bedriften, deretter opprettes en ansatt i bedriften, før man legger til fag, og setter en eventuell medlemsperiode.

I steg 1 er det grunnleggende informasjon om bedriften som registreres. Det er i hovedsak kun navnet på bedriften som er obligatorisk, men vi anbefaler knytte minst en e-post, eventuelt et telefonnummer i tillegg til dette. «Publiser på hjemmeside» må være huket av dersom man ønsker å vise bedriften i medlemsbedriftslisten på hjemmesiden (for de som har hjemmeside via Innit), og dersom man ønsker at bedriften skal være synlig i Aspirant (søknadsmodulen som er knyttet til OLKWEB).

I steg 2 registereres en ansatt. Her vil man først bli foreslått å bruke en person som allerede finnes i systemet. Dersom man ikke ønsker dette/vedkommende ikke finnes fra før klikker man på "+ Opprett ny ansatt".

Neste steg er å knytte lærefag opp mot bedriften. Her kan man bare velge ett lærefag, dersom man ønsker knytte flere lærefag mot bedriften kan man gjøre det senere. Dette er beskrevet hvordan man gjør her.

For de som benytter Aspirant, eller medlemsbedriftslisten på hjemmesiden sin vil både lærefag, antall ledige læreplasser og merknad gjenspeiles der.

Siste steg i opprettelsen er å knytte på en medlemsperiode. Man kan ha en løpende medlemsperiode, dette gjøres ved å la sluttdato stå tom. Medlemsperiode/ikke medlemsperiode kan ha betydning for tilskuddet.

Last updated