Lag en mal for intern plan

Hvordan lage en mal på en intern plan for opplæring

I noen tilfeller har man flere lærlinger i samme fag som gjerne skal gjennom mange av de samme målene i de samme periodene. Man kan derfor lage en mal for den interne planen for opplæring - slik at de får samme utgangspunkt - men det så klart kan tilpasses individuelt (beskrevet lengre ned i veiledningen).

Gå til "Læreplanmaler" via administratormenyen oppe til høyre, og velg ønsket læreplan. Inne på læreplanen velger man "Administrer intern plan for opplæring".

Man blir da tatt til visningen under. Her kan man opprette perioder og velge hvilke mål som skal være i disse. Klikk på "+ Legg til ny periode".

Som standard vil det være navngitt "Periode 1", og for hver periode man legger til vil tallet bak øke, så det vil bli "Periode 2", "Periode 3" osv. Man kan selv endre på dette og kalle periodene det som måtte være aktuelt.

Man kan legge til den mengden perioder man selv ønsker. Når man har lagt til disse og gitt de det navnet man ønsker så kan man velge hvilke mål som skal gjennomgås i de forskjellige.

Når det er gjort velger man "Gå tilbake til læreplanmal", og velg deretter å distribuere ut disse endringene fra malen, slik at lærlingene som har læreplanmalen får den interne planen.

Last updated