Bedriftstilskudd - tilskudd inne på bedriften

Inne på en bedrift har man en oversikt over det forventede tilskuddet, basert på antall lærlinger som er i bedriftsperiode i perioden, og eventuelle trekk/tillegg de har.

Man vil kunne se hva som er forventet til bedrift, og hva som er forventet til kontor.

Det vil som utgangspunkt ligge filtrert på "Faktisk fordeling" som vil si at summene i fordelingen tar utgangspunkt i det beløpet som er registrert som mottatt fra fylkeskommunen per lærling.

Dersom man ikke har registrert det mottatte beløpet enda kan man også endre filteret for å se beregnet fordeling. Denne tar da utgangspunkt i det forventede beløpet og eventuelle trekk/tillegg som er lagt på.

Så selv om det ikke er registrert noe mottatt vil beregnet kolonnen vise det som den tror det vil være, og fordelingen tar også utgangspunkt i dette.

Last updated