Importert fra Aspirant

En gjennomgang for fullføre overførte lærlinger fra Aspirant.

Når en søker i Aspirant er overført til OLKWEB vil de ligge i lærlinglisten, men under filteret "Aspirant".

Fordi det er noe manglende informasjon på disse, må man inn og knytte på dette. Når det er gjort endrer man status på disse til å være aktive - og de vil da dukke opp i lærlinglisten på lik linje som andre lærlinger.

Klikk inn på en lærling, og velg "Endre lærling".

Her ser du informasjon om søkeren er fylt ut. Avhengig om hvor mye informasjon det er, må det etterfylles.

Punkter man gjerne må etterfylle er:

  • Sjekke at fylke er rett

  • Evt manglende fag

  • Sette lærling som "Aktiv"

  • Læretid start og slutt

  • Eventuell godskriving

  • Tilskuddsmodell og ungdomsrett

I tillegg til dette

  • Gi lærlingen en læreplan

  • Knytte opp relasjoner til lærlingen

Last updated