Lærefag på bedrift

Når man registrerer en bedrift inn i OLKWEB kan man registrere den med et lærefag. Her vil vi vise hvordan man gjør det om man har behov for å registrere flere, eller administrere det man alt har lagt inn.
Gå til bedriftens side
Velg fanen "Lærefag". Der får man oversikt over hvilke lærefag som er registrert. For å legge til et nytt lærefag velg "+ Legg til lærefag".
Her kan man velge et fag fra listen med lærefag man har registrert i OLKWEB. Dersom faget man ønsker ikke ligger i listen må dette legges inn i systemet. Dette kan står beskrevet hvordan man gjør her.
Når man har valgt ønsket fag, så kan man føre på antall ledige læreplasser i dette faget, og eventuelt en merknad - ingen av disse feltene er påkrevd - men vil for de som benytter medlemsbedriftslisten på hjemmesidene sine, gjenspeiles der.
Velg deretter "Lagre". Lærefaget er nå registrert på bedriften.