En bruker er låst

Dersom brukere har problemer med å logge inn og får beskjeden "Kontoen er låst. kontakt din opplæringskonsulent for å få tilgang" si at de enten er blitt låst ved en arkivering, eller endring av rolle - hvor de også er blitt låst.

Når en bruker er låst vil de stå markert i listen med en hengelås, og inne på profilen deres vil det også være en hengelåst foran navnet.

For å låse opp en bruker så kan man gå til "Personregister" under administrasjonsmenyen oppe under navnet ditt. Der har man en liste over alle brukere. De som er låst har en rød hengelås, er låste brukere. Søk opp navnet på den det gjelder for å se status. For å låse opp en bruker klikker man på den røde hengelåsen, slik at den blir grønn. Da vil de kunne logge inn.

Last updated