Roller/brukere i systemet

I OLKWEB vil man møte på de følgende rollene:

Lærlingtyper

Systemet har tilgjengelig fire forskjellige lærlingtyper; lærlinger, fagbrev på jobb, praksiskandidater og lærekandidater. Alle disse administreres fra menypunktet "lærlinger".

Se hvordan man oppretter en lærling her.

Se hvordan man legger til en ny kontrakt/et nytt læreløp på en lærling her.

Ansatte

Når man oppretter en bedrift i OLKWEB, får man muligheten til å opprette en ny ansatt. En ansatt regnes i systemet som en ansatt på lærested/lærebedrift.

Man kan også opprette en ansatt fra ansatt-listen. En ansatt kan ha tilgang på å se alle lærlingene i bedriften, eller kun de han/hun har en relasjon til.

En ansatt kan ha forskjellige roller/relasjoner til en lærling. Eksempelvis kan Kari Olsen være faglig leder for én lærling, mens til hun kan være tilsynsrepresentant for en annen.

Se hvordan man oppretter en ansattbruker her.

Konsulenter

Konsulenter, eller opplæringskonsulenter er administratorer av systemet. Som konsulent har man full tilgang til alle funksjoner.

Hvordan man oppretter en ny konsulent står beskrevet her.

Endre rolle på en bruker

Dersom man har behov for å endre rolle på en bruker, enten man har registrert de inn som med feil rolletype, eller om vedkommende har hatt en rolle før og nå skal over i en ny - er ikke dette et problem. Historikken på hvilke roller vedkommende har og har hatt lagres på deres bruker.

Alle lærlinger/lærlingtyper som blir arkivert kan brukes opp igjen i de øvrige rollene i systemet, eller som en ny lærling. Lærlinger blir ofte instruktører, kanskje blir ansattbrukere konsulenter osv. Nøkkelen her ligger i å avslutte den nåværende rollen deres. For lærlingbrukere vil det si å arkivere og sette de som inaktive, for ansattbrukere må man velge å "avslutte bedriftsrelasjon" og for konsulenter vil det være "avslutt konsulent". Da frigjøres brukerinformasjonen deres, og de kan knyttes opp mot en ny rolle.

Uavhengig av hva slags rolletype de nå skal ha, kan man ved oppretting av en ny rolle til de velge å "Søk etter person" (evt vil det kunne stå "Søk etter konsulent"/"Søk etter ansatt"). Der vil alle personer som ikke har en aktiv rolle i det tidspunktet dukke opp. Alt av personalia og påloggingsinformasjon vil være det samme som tidligere. Det kan selvfølgelig endres.

Vær obs på at noen brukere vil kunne være låst, disse kan låses opp via personregisteret.

Last updated