Aspirantansvarlige

Aspirant er en søknadsmodul som gjør det mulig for kontoret å ta i mot søknader fra potensielle lærlinger, godkjenne eller avvise disse i samarbeid med opplæringsbedriftene - og deretter overføre disse til lærlinger inn i OLKWEB. Her vil du få veiledning i hvordan man kan sette opp bedrifter til å vurdere søknadene, dette gjelder bare dersom kontoret har en integrasjon mot Aspirant.

Aspirant-ansvarlige i lærebedriftene

I OLKWEB har man mulighet til å styre hvilke ansatte i lærebedriftene som skal ha tilgang til søknadene som kommer til den aktuelle bedriften. Dersom en ansatt har tilgang, vil de kunne godkjenne søkeren, avslå søknaden, eller be om intervju av kandidaten. Hvem som skal ha tilgang til dette gjøres enten fra ansattlisten, eller inne på en spesifikk bedrift.

Dersom en ansatt skal ha tilgang til søknadene klikker man på knappen til høyre for navnet på den aktuelle personen, og velger "Endre Aspirant-ansvarlig".

Dette kan man som nevnt også gjøre fra ansattlisten:

Se søknader fra Aspirant, som konsulent

Som konsulent i OLKWEB finner man alle formidlede søknader fra Aspirant i administratormenyen:

I tillegg til dette kan man legge på et dashbordelement som også viser disse søknadene, eller gå inn på en bedrift, og velge "Aspirant-søknader".

Se søknader fra Aspirant, som Aspirant-ansvarlig (ansatt)

De ansatte som har fått tilegnet egenskapen som Aspirant-ansvarlig kan se søknadene på dashbordet sitt, ved å velge dashbordelementet "Søkere fra aspirant". Dette er også beskrevet i brukerveiledningen for ansatte her.

I tillegg til dette finner de en egen fane under "Bedrift":

Last updated