Merknad på en lærling

Det er mulig å legge inn en liten merknad på profilene til de forskjellige læringtypene. Disse er kun synlig for konsulenter. Merknadene er kun synlig på profilene og ingen andre sted i systemet.

Gå på ønsket lærling, velg "Endre lærling" på menyen til høyre for personalia. Velg så "Legg til merknad".

Det kommer da opp en boks hvor man kan skrive inn ønsket merknad/notis. Merk at det er maksgrense på 140 tegn.

Klikk så lagre. Når merknaden er lagret, vil den ligge i toppen på lærlingens profil, slik som illustrert under.

For å endre eller fjerne merknaden, velg "Endre lærling", og velg ønsket handling.

Last updated