Avslutte konsulent

Fjerne en konsulent

Dersom man ønsker å fjerne en av konsulentene som er registrert - velg "stoppikonet" til høyre for navnet deres i listen over konsulenter. Man vil da få opp en bekreftelsesboks, og vedkommende blir låst ute fra systemet om man velger å avslutte konsulent.
For å se avsluttede konsulenter, kan man gå til "Konsulenthistorikk". Her kan man også gjenopprette en konsulent om man har behov for det. Merk at relasjonene til lærlinger vil ikke bli gjenopprettet.