Avslutte konsulent

Fjerne en konsulent

Dersom man ønsker å fjerne en av konsulentene som er registrert - velg "stoppikonet" til høyre for navnet deres i listen over konsulenter. Man vil da få opp en bekreftelsesboks, og vedkommende blir låst ute fra systemet om man velger å avslutte konsulent.

For å se avsluttede konsulenter, kan man gå til "Konsulenthistorikk". Her kan man også gjenopprette en konsulent om man har behov for det. Merk at relasjonene til lærlinger vil ikke bli gjenopprettet.

Last updated