Endre bedrift på ansatt

Viser hvordan man kan knytte en ansatt mot en annen bedrift, eller gjøre vedkommende til konsulent.

Dersom du ønsker å bytte bedrift på en ansatt i systemet kan det gjøres enkelt. Du går da inn på ønsket ansatt. Klikk på menyen for å endre den ansatte og velg "Avslutt bedriftsrelasjonen".

Velg "Avslutt bedriftsrelasjonen". Her kan du også velge mellom å beholde lærlingrelasjonene den ansatte har, eller ei. De er anbefalt å avslutte disse, med mindre vedkommende skal omregistreres inn i en ny bedrift.

Deretter går du til ansattlisten og velger "+Ny ansatt". Søk så opp personen du akkurat avsluttet bedriftsrealsjonen på, og velg den nye bedriften. Han/hun er da registrert i den nye bedriften sin.

Det er også mulig å gå inn på bedriften og legge til den ansatte direkte der, på samme måte.

Gjør en ansatt til konsulent

Dersom man ønsker at den ansatte skal bli konsulent følger man stegen over, men fremfor å legge h*n til en ny ansatt, går man til "Opplæringskontor" i adminmenyen under navnet sitt. Deretter velger man "+Ny konsulent". Husk å ikke låse brukeren til vedkommende når bedriftsrelasjonen avsluttes, da vil h*n ikke få logge inn.

Når man velger "+Ny konsulent" får man spørsmål om man vil bruke en eksisterende person, eller legge til en ny en. Her søker man da opp navnet på den ansatte man akkurat avsluttet bedriftsrelasjonen på i listen, og lagrer. Vedkommende vil da ha en konsulentrolle.

Last updated