Avslutte ansattbrukere

For å avslutte en ansattbruker går man inn på profilen til vedkommende. Velg deretter "avslutt bedriftsrelasjon".

Velg så det som passer best i boksen som popper opp. Dersom den ansatte ikke skal bytte bedrift eller rolle så la valget stå på å fjerne alle lærlingrelasjoner, og sett gjerne på "lås bruker".

Last updated