Låse / låse opp læreplan for lærling

Ved distribuering av læreplanmalen ut til lærlinger vil en lærling med låst læreplan ikke motta disse oppdateringene.

En låst læreplan på en lærling indikeres med en rød og låst hengelås bak navnet på læreplanen.

Hvordan låses en lærlings læreplan?

En lærlings læreplan kan låses på tre forskjellige måter.

Automatisk Den låses automatisk dersom man gjør endring på et eksisterende mål som kommer fra læreplanmalen. Så dersom man inne på en enkelt lærling endrer på delmål eller kompetansemål som allerede eksisterer i læreplanmalen vil man få opp beskjeden som i figuren under, samt at planen vil låses for å motta endringer fra malen.

Manuelt inne på lærlingen sin læreplan Inne på lærlingen sin læreplan kan man ved å gå på "Rediger læreplan" velge å låse for å motta endringer fra læreplanmalen.

Manuelt på læreplanmalen På læreplanmalen kan man klikke på "Tilknyttede lærlinger" og derfra låse lærlingens læreplan fra å motta endringer ved distribuering ved å klikke på hengelåsen til høyre for navnet deres. Rød og låst hengelås gjør at de ikke vil motta endringer.

Hvordan låse opp en låst læreplan?

Man kan låse opp læreplanene til lærlingene på to måter, enten via lærlingens profil, eller via læreplanmalen. De to forskjellige måtene er beskrevet under.

Låse opp en læreplan inne på en lærling For å låse opp en læreplan for å kunne motta endringer fra malen via lærlingens profil går man på læreplan, og velger "rediger læreplan". Deretter velger man under "motta endringer fra mal" under punktet "synkroniseringsstatus", illustrert i figuren under. OBS. vær oppmerksom på at eventuelle endringer gjort på den enkelte lærlingen sin læreplan vil kunne bli overskrevet ved en oppdatering fra mal. Det gjelder om det er gjort endringer på mål som allerede var i læreplanmalen. Feks om det er lagt til beskrivelse på målet, endret på ordlyd osv. Delmål lagt til på lærlingens læreplan vil ikke overskrives.

Låse opp en læreplan via læreplanmalen Man kan låse,- og låse opp lærlingens læreplan via læreplanmalen. Gå inn på den aktuelle læreplanmalen. Velg "Tilknyttede lærlinger".

Da får man opp en liste over lærlingene tilknyttet planen og kan på hengelåsene til høyre klikke på de for å låse opp. Rød, låst hengelås indikerer at lærlingen ikke mottar endringer - klikk på den en gang, slik at den blir grønn og åpen, og de vil motta endringer ved neste distribuering.

Last updated