Tagger på bedrift

Når man har et sett tagger man ønsker å bruke, kan disse knyttes opp mot en bedrift på to måter. Enten via bedriftslisten, eller inne på profilen til en bedrift.

Tagger på bedrifter er tilgjengelig i bedriftslisten, og i rapporten bedriftsrapport.

Knytte tagger til en bedrift via bedriftslisten

I bedriftslisten kan man ved å klikke på knappen helt til høyre for bedriftens navn. Der velger man å administrere tagger.

Man får da opp oversikt over hvilke tagger man kan velge fra, eller velge å opprette en ny tagg. Den nye taggen blir synlig for alle konsulentbrukere, og kan brukes på flere bedrifter.

Velg ønsket tagger fra tilgjengelige tagger, eller opprett en ny tagg, velg lagre. Den nye taggen dukker da opp i listen på bedriften.

Knytte tagger mot en bedrift fra bedriftsprofil

Inne på en bedrift sin profil finner man menypunktet "Tagger". Der får man oversikt over hvilke tagger den har knyttet mot seg - og kan legge til en ny tagg fra eksisterende tagger, eller opprette en ny tagg. For å administrere disse velger man "administere tagger", der kan man velge fra andre tilgjengelige, eller lage en ny tagg.

Man kan også velge fjerne en tagg i bedriftens liste over tagger:

Last updated