Vurderingskriterier

Det må knyttes vurderingskriterier mot målene i læreplanen for at de skal kunne vurderes i en vurderingssamtale. Her går vi gjennom hvordan man kan lage et nytt kriteriesett.

For å opprette et nytt sett med vurderingskriterier velger man knappen til høyre som sier "+ Nytt kriteriesett" Man får opp en boks hvor man navngir det nye settet, kanskje hvilken sammenheng det skal benyttes - samt skrive litt om hva som skal til for å nå de forskjellige målene;

Når man har laget navn og beskrivelse på settet kan man begynne å lage de konkrete vurderingskriteriene som benyttes. Her kan man mulighet til å velge om målet tilsvarer bestått/godkjent, eller ikke bestått/ikke godkjent. Uavhengig av hva man velger her, er det navnet på målet (Meget bra, Bra og Ikke bra i dette tilfellet) som vises i en vurdering.

Man kan i teorien opprette så mange kriterier man vil, men statusene vil kun stå mellom bestått/godkjent, eller ikke bestått/ikke godkjent.

Last updated