Lærlingtilskudd - inne på en lærling

Inne på en lærling ser man oversikt over det forventede tilskuddet, basert på basisen de har. Dersom det ikke skulle være noen forventet beløp synlig, vil det enten være manglende basismodell, eller manglende bedriftsrelasjon.

For trekk og tillegg som gjøres direkte på en lærling, gjøres dette her. Man kan i tillegg endre innstillinger for tilskudd herfra, men vær obs på at innstillingene da vil gjelde for alle på kontoret.+

For å registrere et trekk eller tillegg, velg "+trekk/tillegg" i listen.

Her kan du registrere summen, en beskrivelse og velge hvorvidt det skal være et trekk, eller tillegg - og hvordan fordelingen skal være.

Hva de forskjellige fordelingene betyr

Fylke: Endrer det forventede beløpet. Et trekk eller tillegg her vil øke eller minske beløpet som senere fordeles etter fordelingsnøklene.

Bedrift: Et bedriftstillegg vil da ta tilleggssummen fra kontoret, og legge det på bedriften. På lik linje vil et bedriftstrekk ta beløpet fra bedriften, og legge det på kontoret.

Ikke til fordeling: kroner som ikke er en del av det opprinnelige basisbeløpet. Dette beløpet trekkes, eller kommer som et tillegg direkte til kontoret.

Få oversikt over trekk og tillegg/lås

Klikk på hamburgermenyen for å få litt forskjellige valg om den gitte lærlingens tilskudsperiode. Fra menyen kan du registere både trekk/tillegg, fravær (med trekk), låse perioden, få detaljer om registrerte trekk/tillegg og hente ut PDF.

Når en periode er låst, får du ikke låst den opp igjen herfra. Det må gjøres i lærlingtilskuddet under "tilskudd" fra adminmenyen.. Den låses når du er ferdig med tilskuddsrapporteringen for det gitte halvåret.

Last updated