Kom i gang med OLKWEB

Dette er en smørbrødliste for å komme i gang med OLKWEB!

Her vil man finne den anbefalte rekkefølgen på å registrere inn grunndata når man går i gang for første gang. Følger man denne listen, vil det å legge inn lærlingene være en mindre tidkrevende prosess – og man kan enkelt «hekte på» informasjon.

1. Registere inn lærefag

Under navnet ditt oppe til høyre har du et menypunkt som heter «lærefag». Her kan man importere inn lærefagene fra UDIR ved å søke de opp. Brukerveiledning om dette finnes her.

2. Legge til læreplanmaler

Under navnet ditt oppe i høyre hjørne finner du punktet «læreplanmaler». Det er her man registrerer inn planene sine. Det anbefales at alle planer som potensielt skal benyttes på mer enn én lærling, lages i læreplanmalene.

Hvordan man henter læreplan fra UDIR, redigerer disse eller oppretter helt nye planer finner du i brukerveiledningen her. Lag også gjerne vurderingskriterier, og knytt mot planen(e), brukerveiledning om dette finnes her.

3. Registere bedrifter

Gå til menypunktet «Bedrifter» i toppmenyen. Her kan man legge inn alle lærebedriftene, eventuelt alle lærestedene. Når man legger inn en bedrift blir man også bedt om å registrere en ansattbruker.

Hvordan man går frem på dette finner du i veiledningen her.

4. Registrere inn ansatte

Når bedriftene er på plass kan man legge inn flere ansatte. Det anbefales å legge til alle de man vet skal ha en lærlingrelasjon. Se veiledningen her.

5. Legge til lærlingene

Har man gjennomført de 4 punktene over, er det tid for å få inn lærlingene! Dette kan man gjøre ved å gå på «lærlinger» i toppmenyen, derfra velger man «ny lærling». Der kan man velge forskjellige lærlingtyper. Videre brukerveiledning på dette finner du her!

Man kan også benytte seg av dataimport, enten via lister fra VIGO, eller en generell CSV. Husk bare at man må føre på litt mer informasjon i etterkant. Brukerveiledning finners her.

Ekstrapunkt

OLKWEB tar utgangspunkt i 4 relasjonstyper, altså roller ansatte har ovenfor lærlinger; Faglig leder, Tilsynsrepresentant, Personalansvarlig og Instruktør. Dersom man ønsker å benytte seg av andre (noen ønsker for eksempel Veileder, Instruktør 2 og lignende) – eller har behov for flere så kan man lage egne. Gjør gjerne det i forkant av oppretting av lærlingene.

Dette gjør man på «relasjonstyper» som du finner under navnet ditt oppe til høyre. Veiledningen finner du her.

Last updated