Opplæringskontor

Under valget Opplæringskontor kan man administere konsulenter, og generell informasjon knyttet til bedriften. For å administrere kontoret som enhet brukes menypunktet til høyre i kontorbildet. Når det klikkes på "endre kontor" kommer det opp en boks med kontorinformasjon:

I tillegg til å gjøre kontorendringer, kan man også opprette, samt endre og fjerne andre konsulenter.

Last updated