Ekstraordinært tillegg høsten 2020

Grunnet COVID-19 blir det høsten 2020 utbetalt et ekstraordinært tillegg på 4250kr per kontrakt, altså 708kr i måneden.

MERK. Funksjonen er utvidet slik at den også omfavner 1. halvår 2021. Beløpet for 1. halvår 2021 er justert til 708,33 kr per måned.

UDIR sin beskrivelse av tilskuddet for høsten 2020 finnes her.

Beskrivelse sendt ut til kunder 07.09.2020 finnes her.

Det er i OLKWEB laget en funksjonalitet for å kunne legge inn det ekstraordinære tillegget på 708kr i måneder på lærlingene. Dette kan gjøres i en masseoperasjon, men det er viktig å være bevisst på de tilfellene hvor det allerede forekommer en form for trekk eller tillegg på lærlingene fra tidligere. Merk; tilskuddet legges da inn som et fylkestillegg på lærlingen.

Det første man vil se når man går inn på "Tilskudd", enten via rapporter, eller via adminmenyen er at man får en oversikt over behandling av det ekstraordinære tilskuddet.

Her vil alle lærlingene listes opp, uavhengig av basis 1 eller basis 2. Alle lærlingene som ikke har et trekk eller tillegg registrert i perioden fra tidligere vil stå ferdig avhuket. Lærlingene som allerede har et eller flere registrerte trekk/tillegg vil ikke være avhuket. Dette er fordi OLKWEB ikke vet om det trekk/tillegg som er registrert fra tidligere er relatert til det ekstraordinære tillegget. Disse må derfor kontrollsjekkes før de eventuelt hukes av for å være en del av masseoperasjonen. Dersom de hukes av - men allerede har fått registrert tillegget manuelt tidligere, vil det bli registrert dobbelt, og det må fjernes manuelt via lærlingens profil.

Når listen er sett over, og man har huket av de lærlingene som skal ha tillegget trykker man på "Registrer tillegg på alle valgte lærlinger". Det vil da legges inn tillegg på 708kr per måned for det antallet måneder lærlinger har en aktiv bedriftsperiode og læretid. Dersom lærlingen har fulle 6 måneder vil den registrere inn på alle disse, dersom lærlingen eksempelvis har 3 måneder i perioden, vil det kun registreres på disse.

De lærlingene som ikke er avhuket vil bli liggende igjen i listen. Denne listen er synlig frem til 31.12.2020, så dersom de ikke skal ha noe ekstraordniært tillegg via masseoperasjonen (eksempelvis om det er lagt inn manuelt tidligere), vil de ligge der frem til dette.

Last updated