Knytte ansatt opp mot lærling

For å hekte en eller flere lærlinger mot en ansatt ved å gå via ansattprofilen han eller hennes. Klikk på menypunktet i listen over lærlinger/praksiskandidater/lærekandidater, og velg "+Ny relasjon".

Velg deretter hva slags relasjon den ansatte skal ha, i dette tilfellet velger vi "Instruktør". Du kan velge mellom både standard og egendefinerte relasjoner.

Deretter kan man hekte på ønsket lærling ved å søke opp vedkommende.

Det er også mulig å hekte på flere lærlinger i samme operasjon, gitt at den ansatte skal ha samme relasjon til alle lærlingene.

Last updated