Arkivering / heving av lærling

Her beskrives hvordan man setter en lærling som arkivert når læretiden er over. Det beskrives også hvordan man kan registrere en hevet lærekontrakt.

Obs. Dersom en kontrakt arkiveres eller heves, og det skal begynnes et nytt læreløp på samme person anbefaler vi at det gjøres ved å følge rutinen for arkivering eller heving under - for deretter å opprette en ny kontrakt på vedkommende. Da blir tilskudd og historikk riktig.

Arkivering av lærling

Når en lærling sin læretid er utløpt vil det i lærlinglisten dukke opp en varseltrekant som informerer om at læretiden er utløpt, men lærlingen fortsatt er aktiv.

For å arkivere lærlinger går man inn på profilen til vedkommende. Der velger man "Endre lærling" og "Arkiver lærling".

Når man har gjort det vil man få opp en boks med litt forskjellige valg. Obs. Dersom det skal opprettes ny kontrakt på vedkommende - så vil man måtte låse opp brukeren igjen ved oppretting av ny kontrakt, dersom den låses ved arkivering.

Heving av lærekontrakt

Dersom en lærling har fått kontrakten sin hevet kan dette registreres inn i OLKWEB ved å gå på den aktuelle lærlingen, velge "Endre lærling" for så å velge "Hev lærling".

Da får man opp en boks hvor man kan fylle inn informasjon og lagre. Lærlingen blir da liggende under inaktive i lærlinglisten, med markør for hevet.

Last updated