Tilegne læreplan til lærlinger via læreplanmal

Inne på en læreplanmal vil man kunne se hvor mange lærlinger som er tilknyttet læreplanmalen. Klikker man på "Tilknyttede lærlinger (X)", så får man også oversikt over hvilke personer dette er - og man kan knytte opp flere lærlinger.

For å knytte opp en ny lærling til læreplanmalen kan man velge fra listen og søke opp vedkommende. Dersom vedkommende er knyttet til en bedrift, vil bedriftsnavnet også stå i parantes bak navnet.

Når man har valgt en person, vil vedkommende automatisk få læreplanen, og de blir liggende i listen over lærlinger tilknyttet læreplanmalen.

Låse læreplan

Ved å låse en læreplan på en lærling, vil de ikke kunne motta oppdateringene fra læreplanmalen. Dette kan gjøres inne på en enkelt lærling - eller direkte fra læreplanmalen. Ved å klikke på hengelåsikonet til høyre for navnet til aktuell person, blir dette rødt, og låst. For å åpne for at de kan få endringer og oppdateringer fra læreplanmalen vil man kunne klikke på den røde hengelåsen, så vil den bli låst opp igjen.

Fjerne læreplan fra lærling

Dersom man ønsker å fjerne en læreplan fra en lærling kan man gjøre dette både via lærlingens profil, men også via læreplanmalen. Klikk på søppelikonet til høyre for aktuell person. Planen fjernes da fra lærlingen, men dokumentasjonen vil bli værende - dog uten læreplantilknytningen som eventuelt var.

Last updated